Reportáže ze křtu knihy Moje Las Vegas.

Kniha Moje Las Vegas vyšla při podzimu 2015. Zde se podívejte na reportáže ze křtů v Praze a v Brně…